WISEC – KURSUS & UDVIKLING

WISEC NY LOGO_web

AGGRESSIONS- OG VOLDSHÅNDTERING  FOR MEDARBEJDERE I UDSATTE JOBFUNKTIONER

Wisec Consult tilbyder skræddersyede eller standardkurser indenfor erhvervsfaglig konflikthåndtering.

Nedenstående viser et udsnit af vores prædefinerede kurser, der alle vil blive tilpasset virksomheder og det respektive funktionsområde.

Kursus I

Nødværge og nødret, Optrapning, frigørelse og kontrol

Dette kursus arbejder med de grundlæggende aspekter inden for rammerne af den erhvervsfaglige nødværge og håndtering af aggressive elementer. Kurset tager udgangspunkt i lovgivningen vedrørende definitionerne af nødværge og nødret. Der arbejdes med håndtering af verbal aggression som forebyggende redskab og der sættes fokus på den enkelte deltagers arbejdssituation og miljø. På kurset vil medarbejderen få nogle konkrete redskaber til at undgå at blive et voldsoffer og det vil samtidig give medarbejderen det overskud der skal til, for bedre at kunne føle sig sikker på sin arbejdsplads. At have ”gjort noget” er et vigtigt led i den senere bearbejdelse af hændelsen.

stogsrevisor2

 kursus II

Personlig selvbeskyttelse, faresignaler og reaktion

Fysisk og psykisk vold er ikke en privat sag, men i høj grad en personlig sag. Dette kursus sætter fokus på de elementer der påvirker os negativt i vores dagligdag. Kurset hjælper deltageren til at kunne forstå egne reaktioner, når trusler og verbal eller fysisk aggression rettes imod dem. Gennem træningsøvelser i at kunne genkende eget reaktionsmønster, finder deltageren sine personlige grænser og skaber grundlag for en personlig handlingsplan. Kurset sætter deltageren i stand til at handle naturligt og med et højt niveau af sikkerhed under hensyntagen til de omkringliggende faktorer som den aktuelle jobsituation måtte kræve. Kursisterne vil opleve en større selvtillid og en større positiv udstråling. Dette vil gavne i forholdet til kollegaer med større effektivitet og bedre kommunikation og i høj grad virke som et værktøj til håndtering af aggressive og voldelige hændelser

kommune1

Standard kursus III

Nødværge, dynamisk bevidsthed og fysisk konflikthåndtering

Dette kursus går til kernen af voldelig aggression. Gennem træningsscenarier arbejdes der på at udvikle deltagerens evne til at håndtere et voldeligt overgreb. Fra simple metoder til frigørelse og til håndtering af bevæbnede personer, arbejdes der med metoder og principper tilgængelige for alle uansat fysisk formåen, køn eller alder. Fokus ligges på at kunne reagere rationelt, med øje for egen og andres sikkerhed, således arbejdes der også med metoder til at assistere en nødstedt kollega. De metoder til genkendelse, afværgelse og efterfølgende håndtering af en hændelse der arbejdes med, personaliseres og sættes i perspektiv til gældende lovgivning og jobsituation.

tog2 Program

  • Introduktion · nødret og nødværge · trusselsgenkendelse · kroppens signaler og sprog · kropslig konflikthåndtering · personlige reaktionsmønstre · afværge- og frigørelsesmetoder · tilpasning og implementering · øvelses scenarier · evaluering og debat · spørgsmål og svar.
  • Alle deltagere vil efterfølgende modtage kursusbevis.

Tid og sted

  • Kurset er som standard nomineret til 7 timer
  • Kurset afholdes fortrinsvis på virksomheden eller andet efter aftale

Pris

  • Efter aftale

Instruktører

  • Undervisere på kurserne er WISEC`s faste instruktører med stor erfaring inden for undervisning af erhvervsfaglig nødværge og konflikthåndtering.

 

0 tanker om “WISEC – KURSUS & UDVIKLING

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *