TEN CHI JIN – 3 VITALE METODER

Denne blog er målrettet hvem der måtte have interesse for hvorledes vi arbejder og træner i  vores træningsgruppe i Køge. Samtidig har jeg fundet det nødvendigt at forsøge at beskrive formålet med nogle af de elementer i vores træning, der i disse tider, kunne få nogen til at blive bekymrede over en flok civilister, der render rundt i skovene og arbejder med noget der kunne ligne militære færdigheder, med eller uden plastikvåben. Jeg vil derfor gerne påpege, at vores øvelser  ingen relationer har til nutidige samfundspolitiske forhold, men er målrettet personlig udvikling og intet andet. Så skulle det vist være på plads.

  • myfc_b_2367_916Jeg har observeret dem længe. Klokken er ca. 03:00 om natten og jeg befinder mig mindre end 20 meter fra gruppens Patrulje Base (PB). Gruppens PB er taktisk godt placeret i et område med tæt og ufremkommelig vegetation, samt delvist åbne områder. Der er et virvar af små, tynde og tæt-stående træer, der hælder i alle retninger og hvor jorden er dækket af nedfaldne grene og kviste som gør det svært fremkommeligt . Dette skaber en slags usynlig sikringsperimeter, der ved den mindste påvirkning afslører enhver bevægelse. Det har derfor taget mig lang tid at komme så tæt på uden at blive hørt eller set. Jeg har valgt at nærme mig lejren gennem et forholdsvis åbent men vanskeligt område, da jeg forventer at vagternes fokus vil være vendt mod de mere oplagte skyggeområder der omgiver lejren. Jeg har uden de store anstrengelser identificeret vagternes placering og både hørt og set deres bevægelser, der ikke helt lever op til det miljø de ellers skulle være en del af (jeg noterer dette til senere brug). Det er nu lang tid siden der var vagtskifte og hele lejeren ligger hen i stilhed. Skovens mørke slører de fleste konturer, men øjnenes perifere syn fanger dog nogle regelmæssige linjer, der ikke ser naturlige ud og derfor afslører nogle af de bivuakker, der udgør den del af lejren, som jeg befinder mig tættest på. (Endnu en note til senere brug). Der er bevægelse og en smule støj fra lejren. Måske er det ved at være vagtskifte. Jeg beslutter at det nu er tid til næste fase og håber at vagternes fokus i et kort øjeblik vil være distraheret af de forberedelser jeg forventer de vil gå igennem:

1. Den ene af de to vagter adviserer sin kollega om at han har vagtskifte.
2. Vagt 2 optager dækning af hele området.
3. Vagt 1 bevæger sig hen for at vække sin makker, der skal overtage hans vagt.

Jeg løber frem og når lige at se overraskelsen i den ene vagts ansigt, samtidig med at 2 kraftige brag og lysglimt flænger natten. I løbet af de næste par minutter er der kaos, råb og skrig, spark og skub og nogle af eleverne formår, bedre end andre, at ride med på den bølge af adrenalin der ganske naturligt aktiveres når kroppen går fra total 0-aktivitet til pludselig fuld 100% aktivitet.

img_show.php”Fjenden” i lejren, er en gruppe elever fra vores træningsgruppe, som dog ikke er her for at lære militære færdigheder, på trods at denne weekends taktiske setup. Som når en løber ifører sig særligt løbetøj og en rytter bærer ridebukser og pisk, bærer eleverne i denne øvelse, trænings- skydevåben (hardball). Som civilister kan dette jo betragtes som politisk og i tiden ukorrekt, men da vi for denne øvelse arbejder med temaet omkring et taktisk miljø, er disse redskaber med til at optimere indlæringen via et øget fokus på detaljer omkring netop dette element og dermed en mulighed for bedre indlevelse i den aktuelle træning. Eleverne har ved deres deltagelse i dette arrangement demonstreret en vilje til at ville øge deres personlige kapacitet og vidensniveau gennem de principper der altid har været en stor del af vores træning, nemlig at få bekræftet teoretiske principper via den fysiske oplevelse. Det handler om principper der har til formål at sikre en komplet indlæring og hvor læringspunkter introduceres gennem et ”lessons learnt” princip. En slags omvendt indlæring hvor den indledende proces ikke nødvendigvis stiler efter en umiddelbar succes hos eleven, men i stedet udsætter eleven for en oplevelse, der skal motivere til yderligere indlæring og sikrer nogle læringspunkter der for altid vil sætte sig fast hos eleven. Denne form for indlæring rammer ofte den største hindring vi oplever inden for personlig udvikling nemlig, elevens ego. Eleven føler sig uretfærdigt behandlet og forsøger at retfærdiggøre manglende eller forkerte reaktioner med diverse forsvar omkring manglende indlæring, dårlig instruktion eller skader, sygdom, alder og endda projektering af skyld og ansvar over på andre deltagere. Den kloge elev vil efterfølgende tage disse forhold til efterretning, kikke indad og herfra selv tage ansvar for egne handlinger.

myfc_b_2367_918Hvilke værdier og læringspunkter er det så vi sigter efter når vi arbejder med disse metoder ???

Selvom der naturligvis findes konkrete og objektive færdigheder i den type træning vi laver, så er det de mere subjektive der er målsætningen. Selverkendelse, teamarbejde, udholdenhed, karakterbygning, ledelsesfærdigheder mm. er alle under den paraply af færdigheder, vi har som målsætning at udvikle hos den enkelte elev med denne type træning. Det er her hvor sammenhængen mellem vores overordnede metoder: Selvforsvar- , Overlevelse- og Taktisk- træning bliver tydelig. Uanset om vi kikker på den ene eller anden metode, finder vi mulighed for at udvikle de nævnte, subjektive færdigheder. Det betyder dog ikke at man kan vælge den ene eller anden metode fra. Hver metode indeholder unikke elementer der ikke kan stå alene og kun ved at arbejde sig gennem alle tre metoder, kan man sikre sig en mulighed for at skabe en personlig udvikling der kan kaldes komplet.

TEN CHI JIN

I vores træning har vi allerede et begreb der beskriver nødvendigheden af netop denne samhørighed og at det er nødvendigt at arbejde med alle tre metoder. TEN CHI JIN er en filosofisk og strategisk beskrivelse af hvorledes vi som mennesker kan agere sammen med de naturlige processer der omgiver os. I vores træning forsøger vi netop, at skabe disse forudsætninger som vores forfædre i træningen, gennem alle tider har beskrevet som nødvendige elementer for udvikling i Ninpo.

myfc_b_2367_921TEN (himmel) repræsenterer den himmelske kraft eller det rene og uundgåelige princip, der vibrerer bag strukturen i al eksistens. Det kan kaldes ånden i ting. Samtidig kan der henføres til vores ”Taktiske” – træning, hvor de subjektive læringspunkter er målsætningen og hvor vi drager nytte af vores overlevelses og selvforsvarsfærdigheder fra de andre to niveauer.

CHI (jord) repræsenterer den jordlige kraft, der skaber det ydre eller det udseende disse universelle principper bruger, når de udspiller sig selv i form af tid og rum. Det kan kaldes formen af ting. Dette kan henføres til vores ”Overlevelses”- træning, hvor vi lærer at operere under de meste basale forhold, anvende simple redskaber og anvende naturens fysiske elementer. Vi drager her nytte af at kunne træffe de rigtige beslutninger fra Ten-niveauet og at bruge vores krop- og intellekt fra Jin-niveauet.

JIN (menneskehed) repræsenterer erkendelsen af dette samspil mellem ånd og manifestation. Det kan kaldes anvendelsen af de to tilstande under et. Vores handlinger bliver kun komplette under indflydelse af både de taktiske og fysiske manifestationer fra henholdsvis Ten- og Chi- niveauerne.

Dragen blev set som himmelens kraft. Tigeren symboliserede jordens kraft. Mennesket blev set som den kraft hvor kvaliteterne og kræfterne fra dragen og tigeren blev sammenfattet.

I kampsituationer repræsenterer himmelens  de energier hvor kampen føres ind imod fjenden, for at få ham til, at bryde og sprede sig.

Jordens Tiger  repræsentere taktikkerne om, at sikre sit område og forsvare sig imod angrebet fra en fremadgående fjende.

Det menneskelige symbol styrer strategien enten i den ene eller anden retning på grundlag af indsamling af efterretninger, forståelse af tidligere erfaring og planlægning af fremtidige styrkeforhold i form af kampånd, færdigheder i kamp og trusler, eksempelvis bestemme om der skal evakueres eller om der skal forstærkes til kamp.

F.Wenzell 2015

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *