Billede: http://www.robertsoncooper.com

KONFLIKTENS ANATOMI

Nedenstående artikel er et udtræk af materiale publiceret på www.ninjutsu.dk. Artiklen relaterer til elementer der undervises i  ved træningsgruppen i Køge, hvorfor nogle elementer i teksten kan virke indforstået eller målrettet allerede aktive i undervisningen.

Indenfor psykologien har man defineret nogle overordnede begreber, der beskriver de naturlige reaktioner der sætter ind, når vi befinder os i en situation med høj stress og frygt.

Forskere har forsøgt at forklare disse reaktioner ved, at studere dyrs reaktioner under konfrontationer i naturen. Resultatet er blevet den noget overfladiske konklusion, at under en konflikt er mulighederne ganske enkelt at KÆMPE eller FLYGTE. Disse to muligheder er relevante, hvis man kikker på en konflikt mellem dyr, der ikke er af samme race. Men, hvis dyret bliver konfronteret af en modstander fra samme race opstår der yderligere muligheder, nemlig at POSERE eller UNDERKASTE (fryse). Yderligere elementer som at TRÆKKE TIDEN og at GEMME sig er også associeret med konfliktundvigelse.

I naturen ved vi, at når et dyr vælger KAMP som reaktion, er det som oftest, når de er trængt op i en krog og der IKKE er andre muligheder eller når de beskytter deres afkom eller for overlevelse (føde).

I konfrontationer med deres egen race, er kampene sjældent bevidst dødelige, hvorimod kampe mod andre racer ofte har til formål at slå ihjel. Denne teori er også overført til mennesker og der er masser af eksempler der bakker denne teori op om, at både dyr og mennesker, ikke fra naturens side, er disponeret til at dræbe medlemmer af sin egen race.

Hvorfor har vi så grupper af individer, der i vores samfund går rundt og udøver livsfarlig vold, eller bare opfører sig uden for normal menneskelig adfærd? Tja, det tyder på at sådanne personer ikke længere er en del af disse naturlige processer. Dyr der i naturen udviser denne adfærd, får som regel ikke lov til at leve ret længe, da de ikke kan bidrage positivt til resten af arten. Som moderne civiliserede mennesker, har vi dog mistet meget af vores naturlighed og vi har derfor svært ved at håndtere denne afvigelse på den “naturlige” måde da det netop strider mod hvordan vi agerer og tænker som mennesker. Heldigvis har vi via vores intellekt forsøgt (og forsøger stadig) at finde alternative løsninger på disse problemstillinger, men ifølge de naturlige processer, skulle disse destruktive og unaturlige personer jo være trængt op i en krog eller beskytte deres afkom eller søge overlevelse (mad, drikke osv.). Og -, måske føler de sig netop i en af disse sfærer, men det er så nok mere styret af deres egen grådighed, dumhed eller misforståede indfaldsvinkel til tilværelsen. En sociolog kunne sikkert få meget mere ud af dette, men pointen her er, at blive bevidste om vores egne reaktioner, for bedre at kunne forstå og reagere naturligt, når vi handler under en påvirkning af frygt og stress.

De første beskrivelser af disse reaktioner (kæmp/flygt) er tilbage fra 1920érne og var baseret på studier under 1´ste verdenskrig. Følgende model er fra bogen ”On Killing” af Dave Grossman og viser de fire reaktioner i en billedlig form, målrettet soldatens reaktion under kamp.

2015-12-30_11-15-59

MAGI ELLER VIDENSKAB?

Et dybereliggende kendskab til alle disse aspekter vil give dig en evne til at lave hurtige og ubevidste objektive vurderinger i en stress situation. Med henvisning til “Boyds slynge”(se blog om “TATAKAI NO NAGARE – KAMPENS ÅNDEDRAG”), vil du kunne bevæge dig hurtigt igennem de forskellige faser og overraske din modstander. Du vil kunne “se lige igennem” ham og tolke hans reelle hensigter. Nedenstående beskrivelser kan du prøve at overføre på en evt. modstander. Gennem at observere kropssprog og sprogbrug, vil du hurtigt opfange de ubevidste signaler, der altid er tilstede. I alt dette kan du så tilføje forståelsen af Gogyoen (“det taktiske hjul”) og TenChiJin (samspillet i naturens orden), for således, på magisk vis, at kunne tolke din modstanders næste træk og selv agere på en måde, der vender konflikten til din fordel.

KAMP

2015-12-30_10-56-30Vores motiver for at vælge KAMP-reaktionen vil være forskellig fra person til person. Vi har alle forskellige grænser og erfaringer at trække på. Som tidligere nævnt bliver kamp-reaktionen udløst af en situation hvor vi ikke kan flygte, beskytter et andet individ eller for ren overlevelse. Skulle du reagere med kamp skal du være realistisk om dine muligheder og evner, inden du “gå til den”. Hvis du beslutter dig for at kæmpe, skal du prøve at slå først og være hurtig, ødelæggende og beslutsom. Men husk – Der er meget at gøre – og en masse du kan gøre – før det eneste svar er vold.

Derfor lærer vi metoder til at forsvare os selv hvis det bliver nødvendigt.

 

FLUGT

Flugt er en reaktion på at du ikke formår at kæmpe, men har en realistisk mulighed for at slippe væk. Hvis du vælger flugt, skal du handle hurtigt og bruge din sunde fornuft. Flygt når du er sikker på, at det vil lægge afstand mellem dig og din modstander. Forberedelse til flugt indebærer en bevidsthed om dine fysiske evner, hvordan du er klædt og din viden om området. Flygt til et “sikkert” sted.

Derfor træner vi metoder til flugt og undvigelse.

UNDERKASTELSE

At underkaste sig eller give efter, vil som naturlig reaktion udmønte sig i at man ”fryser”. Hvis du er følelsesmæssigt uforberedt på de voldsomme reaktioner du oplever i en frygt og stress situation, vil du være ude af stand til at reagere fysisk og mentalt. Dette kan resultere i, at du ”fryser”. At være “Stiv af skræk” bringer dig helt i din modstanders nåde.

Derfor træner vi “hårdt”, så genkendelse og accept af situationen ikke bliver fremmed.

POSÈRE

At posere, kan være den første indledende reaktion for at prøve at vinde kampen, uden at skulle kæmpe. Måske fordi man ikke har de nødvendige færdigheder, er usikker og bange eller måske har man rent faktisk har et overskud af ressourcer og ser det unødvendige i konfrontationen. En posering kan skræmme og skabe frygt, men også indikere overskud og selvtillid. Hvis poseren ikke vinder kampen, vil enhver af de andre reaktioner følge efter, afhængig af baggrunden for den indledende poseren. At posere kan være at bluffe, ligesom vores kylling på billedet, der gør alt for at virke skræmmende, men uanset hvad den gør, kan vi alle se at den blot er en kylling.

Derfor træner vi forståelse for indirekte signaler og taktisk anvendelse af kropssprog.

(Tak til Henrik Lyng for den billedlige inspiration i ovenstående)

MODERNE VIDENSKAB ELLER GAMLE NYHEDER?

Lad os kikke lidt på vores egen træning i NINPO og se om ikke vore forfædre i træningen, allerede for 1000 år siden (måske mere) var bevidste om disse ”nye” opdagelser.

Længe før nutidens strategiske og videnskabelige udnævnte ”genier” fremkom med deres revolutionerende viden, studerede vores forfædre de naturlige processer der omgiver os. Det menneskelige sind og dets reaktioner i forskellige stresstilstande er faktisk hele fundamentet i vores træning. De 4 grundlæggende symbolske elemente; Jord, Vand, Ild og Vind,  indeholder alle referencer til en naturlig reaktion både mentalt og fysisk.

ELEMENT1Når vi underviser begyndere i træningen, arbejder vi med elementerne i deres mest simple form og jeg vil begrænse denne artikel til kun at beskrive disse meget forsimplede fortolkninger. Elementerne og deres sammenhænge med alle de faktorer der beskrives i de forskellige studier omkring menneskelige reaktioner i en fysisk voldelig konfrontation er meget omfattende (inklusiv symbolikken i billedet til venstre) og selvom jeg har studeret dem i mere end 35 år, bliver jeg stadig positivt overrasket over at finde nye indfaldsvinkler.

JORD
Stå fast, vis selvsikkerhed og vær bevidst om en dominerende fremtoning, din egen fysik og din ret til at stå fast.

VAND
Undvig til et sikkert sted, omgruppér, vær bevidst om at den direkte konfrontation ikke er det rigtige lige her. Vær opmærksom på din egen sårbarhed og din defensive reaktion.

ILD
Tag kampen op, vær fokuseret og målrettet, nedkæmp modstanderen via en direkte konfrontation. Vær bevidst om dit ønske om at “gå igennem” modstanderen og stoppe ham effektivt her og nu.

VIND
Vær ikke konfronterende, lad modstanderen føle dominans (få sin vilje) hvis dette kan løse konflikten uden du lider unødig overlast. Vær bevidst om dine evner i kamp og find styrke i at vælge den “bløde” metode, selvom du har færdighederne til at afslutte kampen “hårdt”.

Den moderne model kunne så i stedet se ud som nedenstående, og således er der trukket endnu en parallel mellem tidligere tiders og nutidig  videnskabelig indsigt.

 

2015 –  F.Wenzell

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *